PARENTS LOGIN

2018-19

School Total: 100% Pass

School Topper (All 6 subjects):

1. Manasa Devi Karthik – 577 (96.17%)

2. N Gayathri – 571 (95.17%)

2. K Aditya – 571 (95.17%)

3. Kirtanaa Anandakumaran – 569 (94.83%)

3. U S Varshini – 569 (94.83%)

School Topper (Best 5 subjects):

1. Manasa Devi Karthik – 491 (98.2%)

2. Kirtanaa Anandakumaran – 482 (96.4%)

3. N Gayathri – 480 (96%)

School Average: 88.82%

SUBJECT HIGHEST SCORE
English MANASA DEVI KARTHIK  [94]
II Language A NAMRATHA (Hindi) [97]

S VARSHINI (French)  [95]

S YAMINI (Tamil) [94]

B SHRUTHI (Sanskrit)  [89]

History, Civics & Geography N GAYATHRI  [99]

MANASA DEVI KARTHIK  [99]

G KEERTHANA  [99]

V K ABHIRUPAN  [99]

Mathematics SHRIKA BALAJI  [99]

S VINAY MADHAV  [99]

GAYATHRI VENKATESAN  [99]

MANASA DEVI KARTHIK  [99]

KIRTANAA ANANDAKUMARAN  [99]

Science MANASA DEVI KARTHIK  [99]

DHANUSH GAJULA  [99]

K ADITYA  [99]

Computer Applications GADDAM KRITHISHA  [100]

REETH S KAWAD  [100]

B SHRUTHI  [100]

MANASA DEVI KARTHIK  [100]

SHASHANK R  [100]

KIRTANAA ANANDAKUMARAN  [100]

U S VARSHINI  [100]

TRISHA BALAKRISHNAN  [100]

K ADITYA  [100]

NAREN SRINIVASAN  [100]

Physical Education SAATHVIKA RAMGOPAL  [100]

SHRIKA BALAJI  [100]

SAHANA BHARADWAJ  [100]

S RAGHAV  [100]

AADHIRAI  [100]

Art RACHNA SUNDARAM  [98]

AAKASH M  [98]

SANJANA ARAVIND SRIDHARAN  [98]

Economic Applications THARANA ARUN  [97]

ARPITA JAIN  [97]

V K ABHIRUPAN  [97]

 

 

Comments are closed.